Saturday, October 14, 2006

gean's hinmaist leaves -
in thair orange licht
reid Rab elys
cherry tree's last leaves -
in their orange light
the robin disappears

1 comment: