Wednesday, February 24, 2016

fou lenten muin  -
efter the nicht
...festin
full lenten moon  -
after tonight
...fasting

1 comment: